ንኢትዮጵያዊያን ነፃ ናይቴክኖሎጂ ትምህርትታት ብአምሀርኛ


ብጣዕሚ ዝዐበዩ ዋላ ይሁኑ ትምህርትስ ከቋረፁ የቡሎም። ከምድቃሶም ምስተስኡ ናብ ቤት ትምህርቲ መኻድ ናባና ምምፃዕ አይረስኡ።ኩራዝቴክ ዝተፈላለዩ ትምህርትታት አቅሪብሎም አሎ። ህዚ ትምህርት ብምጅማር ህልሞም ያሳኽኡ። ንምምሀር አብ ትክክለኛ ሰዐት ና ቦታ ኢዮም።ምሳና ይወፀ!


" አዶ ኢትዮጵያ በደቃ ማዕሪጋን ተኸቢራን ንዘላለም ክትነብር እያ !!!"


ግልጋሎታት


ትምህርቲ

ምስ ሶፍትዌርን ቴክኖሎጂን ዝተተሀሀዙ ትምህርትታት በነፃ ይርከቡ::


ዜና

ሀደሺቲ ናይቴክኖሎጂ ዜናታት መረዳእታታትን ይርከቡ፡፡


መመእበሊ

ድረ ገፅ ፣ ናይሞባይል መተግበሪን ናይ ሲስተም መዕበይን ህዚ አዝዙና ፡፡


ዶክሜንትታት

ነፃ መፅሐፍትን ዶክሜንትታትን ይርከቡ።ህዘ አውሪዶም ፍልጠቶም ይማዕበሉ!

ንምንታይ ኩራዝ?


ዝበቁዑ ጉጅለ
ኽዕለት ዘለዎ ሙያተኛታት ዝተዘጋጀወ ትምህርትታት
ናይሀገር
እላማና ንኢትዮጵያውያን ናይቴክኖሎጂ ትምህርቲ ምብፃኽ እዩ::ሰመዕቲ ኢና
ናይባዕሎም ድሌት ካብማንም ንላዕሊ ባዕሎም ይፈልጥዎ እዮም ፤ ንህናውን ካብኩሉ አቀዲምና ድሌቶም ብምስማዕ ንዕኦም ንምዕጋብ ንፅዕር::

ተስፋ አይንቆርፅን
ንዕኦም ንምህጋዝ ፣ መርካዕን ምሕጋዝን ፈፂምና አናቋርፅን ።ምክንያቱ ናይምንባርና ትርጉም እዚዕ እዩ!

ምስክራት

ጉጅለኦም የርከቡ